Yamaha NVX 155 Phiên Bản Kỷ Niệm 20 Năm Trắng Đen

MUA XE MÁY TRẢ GÓP TẠI LENDIZ

ĐƯỢC GIỮ CÀ VẸT GỐC

Giá xe: 51,500,000 đ

Giá thị trường: 52,000,000 đ

Trả trước tối thiểu: 16,170,000 đ